Smyko-Multisensoryka® Certyfikowane szkolenie 1 stopnia już 26-27 stycznia 2019r

Smyko-Multisensoryka® Certyfikowane szkolenie 1 stopnia już 26-27 stycznia 2019r

 • Czym są zajęcia  Smyko-Multisensoryka®?

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został  stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

Smyko- MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:

• Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną).
• Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju). Zapobiegają również pogłębianiu się istniejących już deficytów sensorycznych.
• Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
• Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

 • Dla kogo?

Zajęcia są skierowane do dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia/ a nawet starszych i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe. Zajęcia mogą być prowadzone w klubach mam, kawiarniach rodzinnych, ośrodkach kultury, poradniach, gabinetach i ośrodkach terapeutycznych a także żłobkach, przedszkolach oraz wykorzystując elementy programu w  szkole podstawowej.

Zapraszamy wszystkie dzieci,  a w szczególności  dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

 • ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
 •  nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
 • wcześniactwo,
 • obniżona punktacja Apgar,
 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria)
 • problemy z ssaniem,
 • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
 • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),
 • dzieci nadwrażliwe na bodźce.
 • Jak są prowadzone?
 • Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.
 • Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.
 • Każde zajęcia przebiegają wg. stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali. 
 • Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną.
 • Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i  pod tym kątem modyfikować zabawy.
 • Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.
 • Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego układ przedsionkowy.

Specjalnie do programu Smyko-MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka dźwiękowa (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów) która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.

Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać rozwój maluszków oraz edukować rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień. Czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

1) Podstawowe informacje dot. rozwoju małego dziecka.
2) Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców w kontekście rozwoju psychomotorycznego.
3) Teoria integracji sensorycznej.
4) Zasady stymulacji sensorycznej małego dziecka.
5) Profil sensoryczny dziecka – wstępne określanie preferencji sensorycznych.
6) Metodyka prowadzenia zajęć wg. programu Smyko-Multisensoryka®
.

7) Zabawy, zabawki, materiały – stymulujące zmysły dziecka.
8) Ćwiczenia praktyczne.

Teoria, przeplatana jest ćwiczeniami aktywizującymi grupę oraz ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy mają możliwość na własnej skórze, doświadczyć stymulacji sensorycznej.

Do czego uprawnia szkolenie?

 • Po ukończeniu 18 godzinnego szkolenia certyfikującego uczestnik otrzymuje – Certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia, który uprawnia do:


1) prowadzenia zajęć wg  autorskiego programu

Smyko-Multisensoryka® (objętego prawami autorskimi)


2) używanie znaku słowno-graficznegochronionego przez Urząd Patentowy RP z nazwą zajęć 


3) używania na zajęciach autorskiej ścieżki dźwiękowej – napisanej specjalnie na potrzeby tego programu, przez muzykoterapeutów. Są to utwory muzyczne, przypisane poszczególnym częściom zajęć i są objęte oraz chronione wyłącznymi prawami autorskimi.

 • W ramach pakietu szkolenia certyfikacyjnego uczestnicy otrzymują także:


1) Ścieżkę dźwiękową – w formacie mp3, oraz teksty piosenek jw.

2) Logo w formacie umożliwiającym używanie go w celach promocyjnych i reklamowych (reklamy, ulotki, oferty, plakaty, ogłoszenia w Internecie)


3) Podręcznik szkoleniowy, który zawiera: wiedzę teoretyczną oraz  metodykę prowadzenia zajęć, a także:

4) Wzór kwestionariusza wstępnego oraz tabeli obserwacji dziecka.


5) Listę materiałów i akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć.


6) Gotowe przepisy na 30 mas sensorycznych, do wykorzystania w trakcie zajęć.


7) Przykłady zabaw i aktywności sensorycznych, z podziałem na poszczególne systemy zmysłowe.


8) 10 przykładowych, gotowych konspektów zajęć.


9) Wsparcie na starcie – czyli moją pomoc merytoryczną  zarówno na początku prowadzenia zajęć, a także w trakcie realizowania programu.

10) Udział w zamkniętej grupie na  portalu społecznościowym, zrzeszającej trenerów Smyko-Multisensoryki® – w celu wzajemnej pomocy i wymiany doświadczeń.

Co daje to szkolenie uczestnikowi?

Uczestnicząc w szkoleniu certyfikacyjnym I stopnia:

 • Oszczędzasz czas, ponieważ w ciągu 18 godzin szkoleniowych/16 zegarowych przekazuję Ci moją wiedzę oraz doświadczenie, które zabierałam przezwiele lat mojej pracy. Ostatnie 4 lata, opracowywałam koncepcje programu, który od 2 lat jest z powodzeniem prowadzony w klubach mam, żłobkach, przedszkolach i centrach terapeutycznych.
 • Zyskujesz bezpieczeństwo– a to dlatego, że moje zajęcia zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Nie tylko przeze mnie ale też innych przeszkolonych trenerów, którzy prowadzili dla mnie zajęcia pilotażowe.
 • Masz poczucie komfortu – dostajesz pełny pakiet szkoleniowy, opracowany przez specjalistę, który został sprawdzony również w praktyce.
 • Prowadzisz prestiżowe zajęcia / aktualnie na topie – które są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.
 • Zyskujesz wiedzę, praktykę, wszystkie potrzebne materiały i informacje praktyczne – czyli całe moje „KNOW-HOW”.

Szkolenie – informacje organizacyjne:

 • Szkolenie trwa 2 dni (sobota i niedziela: 18 godzin szkoleniowych/16 zegarowych )
 • Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany wcześniej zapoznać się z regulaminem szkolenia zawierającym wzór umowy licencyjnej.        
 • Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest podpisanie umowy licencyjnej z autorką programu.
 • Na szkolenie trzeba wziąć ze sobą wygodny strój, obuwie na zmianę oraz (w razie czego) coś do przebrania.
 • Szkolenie jest dla profesjonalistów pracujących z dziećmi (nie będących terapeutami SI*) czyli: osoby zawodowo pracujące z dziećmi z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, fizjoterapeutycznym, logopedycznym i pokrewnym, a także dla studentów powyższych kierunków oraz osób posiadających inne kwalifikacje do pracy z dziećmi (konieczne jest wtedy potwierdzenie uprawnień/ faktu bycia studentem, odpowiednim dokumentem).
Polub nas na
error
Follow by Email
Facebook
Facebook