Studium przypadku – trudności diagnostyczne u pacjentki z afazją mieszaną

Marlena Puchowska

Prawidłowe rozpoznanie charakteru zaburzeń mowy i najczęściej towarzyszącego im deficytu ruchowego warunkuje dalsze postępowanie z chorym. W praktyce lekarskiej czy neurologopedycznej szczególne miejsce zajmuje prawidłowo i szczegółowo zebrany wywiad bezpośrednio od pacjenta lub rodziny chorego.

Zaburzenia mowy o typie afazji, występujące u osób dorosłych, mają najczęściej podłoże naczyniopochodne. W wyniku udaru mózgu pacjent traci możliwość komunikowania się z otoczeniem. Deficyty procesów poznawczych występują najczęściej nagle. Nagłość zaburzeń mowy sugeruje niedokrwienny lub krwotoczny charakter udaru. Narastanie objawów związane może być z procesami neurodegeneracyjnymi lub procesem rozrostowym. Poniżej przypadek 60-letniej pacjentki.

WYWIAD: Chora: 60-letnia, praworęczna, została przyjęta 22.09.2009 z powodu wystąpienia nagłego silnego bólu głowy oraz pogorszenia kontaktu logiczno-werbalnego. Na Izbie Przyjęć stwierdzono afazję mieszaną umiarkowanego stopnia. Prawidłowe rozpoznanie charakteru zaburzeń mowy i najczęściej towarzyszącego im deficytu ruchowego warunkuje dalsze postępowanie z chorym. W praktyce lekarskiej czy neurologopedycznej szczególne miejsce zajmuje prawidłowo i szczegółowo zebrany wywiad bezpośrednio od pacjenta lub rodziny chorego. Stan chorej w Skali Oceny Dynamiki Afazji – SODA 4 (2,1,1). Zaburzenia mowy wystąpiły nagle w pracy. Zauważyły to koleżanki, które wezwały karetkę pogotowia.

Na Izbie Przyjęć wykonano chorej badania, w tym CT (tomografię komputerową). Badanie CT potwierdziło hiperdensyjny obszar znajdujący się w lewej półkuli mózgowej. Obraz przemawiał za krwotokiem mózgowym.

W ciągu pierwszej doby zaobserwowano poprawę w zakresie kontaktu logiczno-werbalnego – w skali SODA 5 (3,1,1), ból głowy zmniejszył się do 4 pkt w skali 10-stopniowej.

W związku z widoczną poprawą stanu oraz nagłym początkiem zachorowania rozpoznanie ustalono jako ognisko krwotoczne w stanie regresji. Nie zaistniały więc żadne przesłanki do poszerzenia diagnostyki neuroobrazującej.

Zapraszam do dalszej części artykułu : https://dawid.pre.forumlogopedy.e-firma.pl/artykul/studium-przypadku-trudnosci-diagnostyczne-u-60-letniej-pacjentki-z-afazja-mieszana

Follow by Email