Terapia afazji rozwojowej fotorelacja

Różnic terminologicznych jest wiele – afazja rozwojowa, alalia, niedokształcenie mowy o typie afazji…ale najważniejsze jest to, by znaleźć właściwą drogę do dziecka z problemami w komunikacji. Rozumienie mowy, nie istotne czy chodzi o dziecko czy o osobę dorosłą jest priorytetem. A oto krótka fotorelacja ze szkolenia z panią Marianną Głębocką- Czarniecką.

Follow by Email