Październik miesiącem AAC – komunikacja alternatywna szansą dla osób z SLA, LIS, MPD i innymi zespołami neurologicznymi

Komunikowanie się z otoczeniem, z osobami bliskimi jest naturalną potrzebą człowieka. Gdy staje się niemożliwa, z różnych przyczyn – bądź to nabytych, bądź wrodzonych, powoduje izolację człowieka.

AFALOG Centrum w październiku podejmuje kolejną akcję z przewodnim hasłem WYJDŹ Z CIENIA WYKLUCZENIA. Z tej okazji zapraszamy do AFALOG Centrum osoby po udarach i ich rodziny, chorych z SLA z bliskimi oraz seniorów na spotkanie 16 października o godzinie 14.00 przy Al. Powstańców Wielkopolskich 24/1A obok Santander Banku.

Przy kawie i ciasteczku będziemy mieli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu teatru „Dziad i Baba” oraz uczestniczyć w skeczach.

Wejściówki są bezpłatne ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagane są zapisy pod adresem e-mail: zcienia@afalog.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z TABLICĄ ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI T.A.K. , która na Ogólnopolskiej Konferencji Hospicjum 2019 zdobyła Grand Prix za najbardziej użyteczną i skuteczną pomoc dla osób z niepełnosprawnością w komunikowaniu się.

AFALOG z myślą o osobach po udarach mózgu oraz z myślą o osobach z SLA, MPD stworzyła poduchy stabilizujące pozycję głowy dla dorosłych i dla dzieci.

Najlepszą rekomendacją jest uśmiech pacjentów, którzy podkreślają, że teraz o wiele łatwiej im komunikować się – T.A.K. iem oraz podróżować wygodniej z nieopadającą na boki głową.

Paulina, pełna życia i pozytywnej energii młoda kobieta – żona i mama – walczy z SLA. Poducha ułatwiła jej bardziej komfortowe przemieszczanie się z lepszą stabilizacją głowy, a tablica T.A.K. pozwala „wypowiedzieć” te słowa, których wyartykułować nie może.

Dla mnie to zaszczyt, że mogliśmy pomóc tak fantastycznym i walecznym osobom jak Paulina czy Michał.

Fb AFATYCY Fb Szkolenia Neurologopedyczne AFALOG

Follow by Email