AFALOG Centrum zaprasza na szkolenia stacjonarne i on-line

Zapraszamy na szkolenia, które łączą wiedzę z praktyką i olbrzymim doświadczeniem osób prowadzących

Terapia logopedyczna osób ze spektrum autyzmu – podejście rozwojowe – szkolenie ON-LINE

Szkolenie „Terapia logopedyczna osób ze spektrum autyzmu – podejście rozwojowe” prowadzone przez Magdalenę Tarnawską omawia kompleksowo problem diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu na różnych poziomach funkcjonowania. Przygotowane szkolenie opiera się na założeniach wynikających z doświadczenia zawodowego prowadzącej w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie przeznaczone dla logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.

AFALOGOWE spotkania z profesor Jolantą Panasiuk

Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole, problemy diagnozy i terapii logopedycznej

Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie

Kolejne ważne merytorycznie szkolenie rekomendowane przez AFALOG Centrum to

Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia. KOJD

oraz

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

AFALOG Centrum zaprasza na szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem i osobą dorosłą, szkolenia dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz rodzin

Cyklicznie prowadzone są szkolenia z zakresu:

AAC Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej

AFAZJI I DYZARTRII oraz DYSFAGII osób dorosłych i dzieci

ELEKTROSTYMULACJI, KINESIOTAPINGU oraz MASAŻU LOGOPEDYCZNEGO

JĄKANIA dzieci i osób dorosłych

SKAL i TESTÓW do diagnozy logopedycznej

Informacje altualizowane są w zakladce szkolenia na stronie AFALOG.pl

Zapraszamy do nas

Follow by Email