Neurologopedyczna terapia pacjenta małego i dorosłego

Praca z pacjentem neurologicznym nie należy do małych wyzwań. Jako terapeuci zmuszeni jesteśmy do uzbrojenia się w niezwykłą cierpliwość. Czasem powtarzalność terapii sprawia, że odnosimy wrażenie stania w miejscu, a jednak… Pewnego dnia odkrywamy, że nasze działania zaczynają przynosić efekty! Ta praca uczy pokory, cierpliwości i wyrozumiałości oraz wymaga nieustannego kształcenia się.

Temat terapii afazji jest szczególnie bliski mojemu sercu – stąd inicjatywa, by zaprosić do AFALOG Centrum w Bydgoszczy osoby, które są przede wszystkim praktykami, które podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniem i wiedzą.

Cykl naszych spotkań otwiera pani prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk z kilkoma szkoleniami:

DZIECKO Z AFAZJĄ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – problemy diagnozy i terapii logopedycznej 

SPEKTRUM ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH w diagnozie i terapii logopedycznej 

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie

Mgr Ilona Brzozowska-Misiewicz zaprasza na 3 dniowy kurs nadajacy uprawnienia do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla rodziców/opiekunów dziecka i indywidualnego wykonywania masażu Shantali w gabinetach

Kurs Instruktorski masażu Shantala Special Care – kompaktowy 3 dni

Wczesne wspieranie rozwoju , które zostanie przeprowadzone wraz z mgr Marleną Twardo

Mgr Ewa Grzelak – logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika poprowadzi dwa szkolenia z zakresu apraksji – tu należy dodać, że prowadzenie terapii apraksji stanowi dla logopedów niemałe wyzwanie

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia 

Mówik obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiącyh

Niezawodna dr Magdalena Grycman w IV już module AAC zaprasza na:

Praktyka tworzenia wieloskładnikowych systemów u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. Praca z rodziną użytkownika AAC.Kryteria warunkujące skuteczność oddziaływań w środowisku rodzinnym.

Mgr Anna Paluch & mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz – autorki KOJD – narzędzia diagnostycznego do badania niedokształcenia mowy poprowadzą dwudniowe warsztaty:

Niedokształcenie mowy o typie afazji – diagnoza i terapia. KOJD

Zapraszam również na swoje szkolenia – jako wieloletni praktyk – afazjolog z wielką przyjemnością podzielę sie swoją wiedzą na temat

AFAZJA – diagnoza i terapia w ostrym okresie udaru połączonego z elementami neuroobrazowania oraz analizą przypadków oraz przedstawieniem autorskiej Skali SODA MODUŁ 1

 Trudności diagnostyczne u acjentów neurologicznych – Mowa w uszkodzeniach móżdżku. TGA. Zaburzenia gnozji w terapii logopedycznej. Terapia i rokowanie w przypadku afazji całkowitej. Moduł 2

Mam nadzieję, ze przedstawię Państwu nieco nieznany obszar funkcjonowania pacjentów z afazją – troszkę niekonwencjonalne podejście, zaproszę do doświadczenia tego, co czuje pacjent… ale to na naszych warsztatach.

Aktualnąlistę szkoleń nie tylko dla logopedów ale i pedagogów, nauczycieli, psychologów i stomatologów oraz zawodów pokrewnych znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA

Follow by Email