Apraksja dziecięca, ORM, afazja a planowanie terapii według motorycznego uczenia

Cierpliwość, powtarzalność, systematyczność, pomysłowość – kreatywność oraz dopasowanie się do możliwości dziecka – to podsawy terapii apraksji.

Dziecięca apraksja mowy może występować w izolacji lub towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym – mówi Ewa Grzelak – kluczowym problemem w apraksji są zaburzenia programowania ruchów artykulacyjnych. U dzieci z apraksją błędy artykulacyjne mogą przybierać różnorakie formy – nie są powtarzalne….

Na szkoleniu- jak pracować z dzieckiem – w jaki sposób zdobyć przychylność dziecka ucząc przez zabawę; jak opracować cel terapii i kiedy wycofać się, by nie utrwalić błędnego wzorca motorycznego….

Czym jest skamienielina – w jaki sposób rozbić te kamienie?… to pytania, na które znajdziecie odpowiedź na szkoleniu.

Dzisiaj również w AFALOGu premiera kart SKOJARZENIA DO MÓWIENIA – niekonwencjonalna pomoc umożliwiająca pracę z dzeckiem z apraksją.

Zmiana miejsca artykulacji, zmiana dźwięczności może stanowić ogromny problem…

W AFALOGu skład ograniczony ale kolejne szkolenie w małej grupie już zaplanowane – w styczniu.

.

Follow by Email