Afalog Centrum Diagnozy i Terapii

REJESTRACJA +48 606 694 219

Powstańców Wielkopolskich 24/1A 85-090 Bydgoszcz

Marlena Puchowska

Neurologopeda afazjolog, nauczyciel akademicki

Dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Afazji. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Humanistycznego na kierunku filologia polska, absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego w Gdańsku,  Studium Afazjologii w Tarnowskich Górach, Specjalistycznego Studium Neurologopedii w Lublinie oraz Kopernikańskiej Akademii Menedżera Służby Zdrowia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, tytuł menedżera służby zdrowia. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów z ponad 20-letnim stażem pracy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz w Collegium Medicum UMK, menedżer służby zdrowia. Autorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA oraz licznych publikacji z zakresu afazjologii, autorka cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów, czynny uczestnik konferencji medycznych i logopedycznych, pomysłodawca AFALOG CLUBU skupiającego pacjentów po udarach mózgu.

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #afazja #dyzartria #dysfagia #elektrostymulacja #kinesiotaping #diagnoza #terapia #afaclub #terapiagrupowa #udar #SLA #neurologopeda #afazjolog #konsultacjeonline #gerontologopedia #puchowska #terapiapoudarze


Magdalena Trzcińska

Neuropsycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Dr n. med., specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia). Certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz absolwentka szkoły psychoterapii atestowanej przez Oxford Cognitive Therapy Centre, UK. Od 15 lat prowadzi poradnię psychologiczną przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Pracuje także w Klinice Neurologii i Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Autorka artykułów z dziedziny psychologicznych aspektów pracy z pacjentami po przeszczepieniu nerki oraz dysfunkcji poznawczych u dzieci, autorka i współredaktorka publikacji interdyscyplinarnych z zakresu zastosowania teorii chaosu oraz teorii cybernetycznych i systemowych w psychoterapii i neurologii.

Rejestracja telefoniczna + 48 606 685 444

Słowa kluczowe : #psycholog #psychoterapia #przeszczepy #otępienie #depresja #nerwiakowłoknikowatość #opinie #zaburzeniaoznawcze #pamięć #Alzheimer #otępienie


Justyna Drygas

Neurologopeda, logopeda dziecięcy

Mgr Pedagogiki II stopnia, spec. Logopedia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Koperninka na kierunku Neurologopedia. Zainteresowana terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wadami gnetycznymi oraz dyslalią. Doświadczenie w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi. Doświadczenie zawodowe: Niepubliczne Przedszkole i Szkoła dla Dzieci z Autyzmem i Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy, Przedszkole „O to chodzi” oraz Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy oraz AFALOG Centrum.

Rejestracja telefoniczna + 48 603 516 667

Słowa kluczowe : #autyzm #dyslalia #PraderaWillego #logopedadziecięcy #neurologopeda #Asperger #ORM #afazjadziecięca #alalia


Wanda Gredżuk

Surdologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki

Mgr logopedii, terapeuta z 35 – letnim doświadczeniem  w  pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami w komunikacji językowej   oraz  z  trudnościami w pisaniu i czytaniu. Prowadzi  terapię  :w ramach  wczesnej interwencji logopedycznej od 0 – 3 rż dzieci opóźnionym rozwojem mowy  wynikającym z  całościowych zaburzeń rozwojowych ( autyzm, zespół Aspergera), niepełnosprawności intelektualnej, nieprawidłowej budowy i funkcjonowania narządów mowy, dzieci zaburzeniami artykulacyjnymi, trudnościami w pisaniu i czytaniu ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), dzieci  i dorosłych z niepłynnością  mowy.

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #niepłynność #jąkanie #surdologopeda #oligofrno #dysleksja #dysgrafia #dysortografia #ORM #niepełnosprawnośćintelektualna #opóźnionyrozwój


Magdalena Grycman

Konsultant w AFALOG Centrum neurologopeda, pedagog, AAC

Dr n. hum. w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Prowadzi cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC): Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji oraz grupę na profilu społecznościowym Facebook – Wsparcie dla AAC. Wprowadza na terenie całej Polski autorski Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #autyzm #niepełnosprawnośćintelektualna #niemówiącedzieci #logopedadziecięcy #neurologopeda #komunikacja #AAC #alternatywna #grycman


Agnieszka Chołody

Psycholog, specjalista Zdrowia Publicznego

Dr n. o zdrowiu, psycholog, specjalista w dziedzinie Zdrowia Publicznego, terapeuta systemowy w trakcie uzyskiwania certyfikatu. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe: Poradnia Psychologiczna przy 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. Zainteresowania zawodowe: diagnostyka, poradnictwo, terapia osób dorosłych. Posiada uprawnienia do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rejestracja telefoniczna + 48 516 077 935

Słowa kluczowe : #psycholog #pamięć #Alzheimer #otępienie #pozwolenianabron #badaniapsychologiczne #senior


AFALOG w mediach TVP Bydgoszcz, Radio RMF MAXXX, Dwumiesięcznik Nasz Szpital,

Galeria zdjęć AFALOG Centrum

Follow by Email