Plan szkoleń

DataSzkolenieWykładowcaWięcej informacji
26-27.01.2019SMYKO-MULTISENSORYKA – certyfikowane szkolenie 1 stopniaAleksandra Charęzińskakliknij
1-3.02.2019ZIMOWA SZKOŁA AACMagdalena Grycmankliknij
23-24.02.2019AFAZJA: moduł 2 i 3, PoznańMarlena Puchowska
8-10.03.2019ZIMOWA SZKOŁA NEUROLOGOPEDÓWMarlena Puchowskakliknij
23.03.2019FIZJOLOGICZNE I ANATOMICZNE PODSTAWY ROZWOJU MOWY + WARSZTATY Mira Rządzka
kliknij
24.03.2019ANKYLOGLOSSIA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT + WARSZTATY Mira Rządzkakliknij
29-30.03.2019PROGRAM SZKOLENIOWY DR ANNY REGNER – Moduł 1: TERAPIA SENSOMOTORYCZNA I KOREKTA DYSFUNKCJI USTNO-TWARZOWYCHAnna Regnerkliknij
12.04.2019
KONSULTACJE DZIECI – NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI
Anna Paluch & Elżbieta Drewniak
13-14.04.2019NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI. DIAGNOZA I TERAPIA Anna Paluch & Elżbieta Drewniakkliknij
4.05.2019
CAPD CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Magdalena Mazurkliknij
18.05.2019POMOC ONKOLOGOPEDY OSOBOM PO LARYNGEKTOMII CAŁKOWITEJ
Agnieszka Hamerlińskakliknij
26.05.2019PRZYCHODZI DZIECKO DO LOGOPEDYMagdalena Mazurkliknij
2.06.2019MYŚLENIE OBRAZAMIEdyta Madejkliknij
8-9.06.2019LETNIA SZKOŁA AACAlina Smyczekkliknij
15.06.2019DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄMarzena Machośkliknij
16.06.2019NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWIMarzena Machoś
kliknij
29.06.2019DYZARTRIA WYZWANIEM DLA LOGOPEDYMagdalena Mazurkliknij
5-7.07.2019LETNIA SZKOŁA AFAZJIMarlena Puchowska
21.09.2019SKUTECZNA DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (C)APD – WARSZTATYMarianna Głębocka-Czarnieckakliknij
22.09.2019SKUTECZNA DIAGNOZA I TERAPIA AFAZJI ROZWOJOWEJ (DZIECIĘCEJ) – WARSZTATYMarianna Głębocka-Czarnieckakliknij
28-29.09.2019TERAPIA JĄKANIA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYMKatarzyna Węsierskakliknij
Follow by Email
Facebook
Facebook