dr Mira Rządzka  warsztaty 23-24 marca

dr Mira Rządzka warsztaty 23-24 marca

Centrum Szkoleń będzie gościć dr Mirę Rządzką z dwoma szkoleniami:

1.Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy  

2.Ankyloglossia u noworodków i niemowląt+warsztaty

Prowadząca: Dr Mira Rządzka – neurologopeda. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu, broniąc rozprawy z zakresu wczesnej interwencji neurologopedycznej u noworodków i niemowląt z zaburzeniami reakcji oralnych (rozprawa napisana w Klinice Neonatologii PUM pod kierunkiem prof. B. M. Czeszyńskiej). Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu neurologopedii oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

23 marca  2019 sobota

Fizjologiczne i anatomiczne uwarunkowania rozwoju mowy obejmują 10 godz. dyd.

Program szkolenia:

1.Anatomia układu oralnego jako punkt wyjścia do diagnozy i terapii logopedycznej:

– budowa układu mięśniowego, funkcje mięśni oralnych

– funkcje wędzideł jamy ustnej ankyloglossia

– metody diagnozy,  procedury postępowania przed frenulotomią, mioterapia

2. Pojęcia procesów fizjologicznych: oddychania i połykania

3.Oddychanie:                                                                                                                            

 – rozwój w ontogenezie: warunki okresu prenatalnego i okołoporodowego

– pozycja spoczynkowa układu oralnego, proste testy badania, obserwacja, pytania dla rodziców

– rola normatywnego oddechu dla rozwoju układu oralnego

– oddech mowny a fizjologiczny

4.Dysfunkcja oddychania                                                                                                          

– konsekwencje dysfunkcji oddychania ( zgryzowe, pokarmowe, artykulacyjne)

– mioterapia jako wsparcie prawidłowego oddychania

5.Fizjologia połykania                                                                      

– przygotowanie układu oralnego do poboru pokarmu w okresie prenatalnym (rozwój PNR-ów)

– diagnostyka PNR-ów oralnych jako baza do połykania

– dojrzewanie odruchów oralnych i funkcji pokarmowych (nagryzanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, umiejętność picia)

6.Patologie w obrębie rozwoju oralnych funkcji  fizjologicznych         

– patologie  ustnej fazy połykania  i ich wpływ na warunki zgryzowe i artykulacyjne

– patologie spoczynkowe

7.Mioterapia zaburzonych funkcji oralnych: ćwiczenia czynne i bierne, system MFS, inne metody.

24 marca  2019 niedziela

Ankyloglossia u noworodków i niemowląt

Tematem warsztatu jest przedstawienie fizjologii i anatomii oralnej dziecka (noworodka i niemowlęcia) i jej normatywnego przebiegu oraz konsekwencji, wynikających z zaburzenia budowy wędzideł jamy ustnej. W programie diagnoza ankyloglossii języka i warg, typologia zaburzeń oraz przebieg terapii.

Program szkolenia:
1.Rodzaje wędzidełek jamy ustnej i ich rola
2.Ankyloglossia – klasyfikacja zaburzenia (wędzidełka języka, wargi górnej i dolnej, policzków)
3.Konsekwencje ankyloglossii w oparciu o doniesienia badawcze i badania własne
4.Procedury w leczeniu (frenotomia, frenulectomia)
5.Współpraca logopedy z chirurgiem
6.Mioterapia – propozycja własna

Polub nas na
error
Follow by Email
Facebook
Facebook