Afalog Centrum Neuroterapii

AFALOG Centrum oferuje usługi diagnozy i terapii dorosłych i dzieci w zakresie:

  • zaburzeń mowy o typie afazji lub dyzartrii u pacjentów dorosłych po udarach mózgu, guzach, urazach, SLA, chorobie Parkinsona
  • zaburzeń połykania – dysfagii
  • zaburzeń po przebyciu COVID 19 tj.: problemów z pamięcią, zaburzeń mowy o typie braku słów, połykania, płytkiego oddechu
  • zaburzeń pamięci
  • zaburzeń emocjonalnych, poznawczych – terapia psychologiczna
  • zaburzeń mowy u dzieci – ORM, niedokształcenie mowy o typie afazji, autyzm, apraksja, dyslalia, zaburzenia płynności mowy itp.
  • zaburzeń połykania,
  • trudności w pisaniu i czytaniu
  • zaburzeń genetycznych np. nerwiakowłókniakowatością
  • terapii ręki u dzieci i osób dorosłych( np. ręki poudarowej)

Zabiegi wykonywane w AFALOG:

* elektrostymulacja

zabieg oparty na wykorzystaniu bezpiecznych prądów, stosowany w przypadku dysfagii, osłabienia mięśni twarzy, porażeniach nerwów twarzowych, rozszczepach podniebienia, dysfunkcjach podniebienia miękkiego i języka; poza działaniem przeciwbólowym elektrostymulacja znajduje zastosowanie w stymulacji mięśni, usprawniając ich funkcjonowanie

* suche igłowanie

metoda suchego igłowania polega na nakluciu odpowiednich miejsc specjalnymi bardzo cienkimi igłami, stosowana u dorosłych po udarach, chorobach neurodegeneracyjnych, u dzieci z zespołam Downa, mózgowym porażeniem; poprawia napięcie mięśniowe lub je redukuje w zależności od zastosowanego wkłucia; alteratywą dla igieł są mikro pinezki, mikro kulki magnetyczne lub ziarna Vaccaria

* kinesiotaping

metoda polegająca na naklejaniu specjalnej taśmy (plastrowanie) stosowana m.in. w przypadku nadmiernego ślinienia się, dysfagii, porażenia nerwów twarzowych, bruksizmu, neuralgii nerwu trójdzielnego

* masaż logopedyczny

stosowany w celu usprawnienia sfery orofacjalnej czyli pracy sfery ustno-twarzowej,

* masaż leczniczy, relaksacyjny, antycelulitowy, limfatyczny, sportowy dorosłych i dzieci

masaż dostosowany jest do potrzeb i schorzenia pacjenta, obejmuje terapię twarzy ,w tym w wyniku porażenia nerwu twarzowego, masaż całego ciała, oddechowy po przebytej infekcji Covid, masaż sportowy, limfatyczny i inne.

* terapia ręki

terapia ręki po udarach mózgu u osób dorosłych, terapia ręki u dzieci

AFALOG Club – terapia grupowa dla pacjentów z afazją afalogclub

REJESTRACJA +48 606 694 219

Al. Powstańców Wielkopolskich 24/1A 85-090 Bydgoszcz
#diagnoza #terapia #neurologopeda #neuropsycholog #elektrostymulacja #kinesiotaping #masazlogopedyczny #orofacjalna

Marlena Puchowska

Neurologopeda afazjolog, nauczyciel akademicki

Dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Afazji. Absolwentka Wydziału Filologiczno-Humanistycznego na kierunku filologia polska, absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego w Gdańsku,  Studium Afazjologii w Tarnowskich Górach, Specjalistycznego Studium Neurologopedii w Lublinie oraz Kopernikańskiej Akademii Menedżera Służby Zdrowia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, tytuł menedżera służby zdrowia. Certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów z ponad 20-letnim stażem pracy w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy oraz w Collegium Medicum UMK, menedżer służby zdrowia. Autorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA oraz licznych publikacji z zakresu afazjologii, autorka cyklicznych szkoleń i warsztatów modułowych dla logopedów, czynny uczestnik konferencji medycznych i logopedycznych, pomysłodawca AFALOG CLUBU skupiającego pacjentów po udarach mózgu.

BIBLIOGRAFIA – zobacz

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #APTA MP #turnus #afazja #dyzartria #dysfagia #elektrostymulacja #kinesiotaping #sucheigłowanie #diagnoza #terapia #afaclub #terapiagrupowa #udar #SLA #neurologopeda #afazjolog #konsultacjeonline #gerontologopedia #puchowska #terapiapoudarze


Magdalena Trzcińska

Neuropsycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Dr n. med., specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychoterapia). Certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz absolwentka szkoły psychoterapii atestowanej przez Oxford Cognitive Therapy Centre, UK. Od 15 lat prowadzi poradnię psychologiczną przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy. Pracuje także w Klinice Neurologii i Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Autorka artykułów z dziedziny psychologicznych aspektów pracy z pacjentami po przeszczepieniu nerki oraz dysfunkcji poznawczych u dzieci, autorka i współredaktorka publikacji interdyscyplinarnych z zakresu zastosowania teorii chaosu oraz teorii cybernetycznych i systemowych w psychoterapii i neurologii.

Rejestracja telefoniczna + 48 606 685 444

Słowa kluczowe : #psycholog #psychoterapia #przeszczepy #otępienie #depresja #nerwiakowłoknikowatość #opinie #zaburzeniaoznawcze #pamięć #Alzheimer #otępienie


Wanda Gredżuk

Neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki

Mgr logopedii, terapeuta z 35 – letnim doświadczeniem  w  pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami w komunikacji językowej   oraz  z  trudnościami w pisaniu i czytaniu. Prowadzi  terapię  :w ramach  wczesnej interwencji logopedycznej od 0 – 3 rż dzieci opóźnionym rozwojem mowy  wynikającym z  całościowych zaburzeń rozwojowych ( autyzm, zespół Aspergera), niepełnosprawności intelektualnej, nieprawidłowej budowy i funkcjonowania narządów mowy, dzieci zaburzeniami artykulacyjnymi, trudnościami w pisaniu i czytaniu ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia), dzieci  i dorosłych z niepłynnością  mowy.

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #logopeda #niepłynność #jąkanie #surdologopeda #oligofreno #dysleksja #dysgrafia #dysortografia #ORM #niepełnosprawność_intelektualna #opóźnionyrozwój #logopedia

Włodzimierz Cioć

Trener ręki, trener i egzaminator psów terapeutycznych

Trener ręki, instruktor w zakresie obsługi i usprawniania z użyciem Innovative Methods of Hand Rehabilitation. Autor Kodeksu Etyki Kynoterapeuty, współtwórca standardów kynoterapii, były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Wykładowca na KPSW i WSB w Toruniu oraz Bydgoszczy. Mgr inż. elektronik w zakresie automatyki.

Rejestracja telefoniczna + 48 607 607 923

Słowa kluczowe : #terapia ręki #refleksoterapia #spastyka #elektrostymulacja #kynoterapia #masaż klasyczny

Anna Ogiejko-Biczysko

Neurologopeda

Terapeuta osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz spektrum autyzmu. Prowadzi neuroterapie: biofeedback, HEG biofeedback, tDCS mikropolaryzacja mózgu, QEEG. Trener treningu umiejętności społecznych TUS. Pracuje również z osobami z zaburzeniami artykulacyjnymi, trudnościami w pisaniu i czytaniu oraz z niepłynnością  mowy.

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #mikropolaryzacja #biofeedback #neurologopeda #tus #neuroterapia #autyzm #rozwój


Joanna Simińska

Fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki

Mgr fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT – Bobath, posiada doświadczenie z pacjentem neurologicznym. Zajmuje się terapią zespołów bólowych, terapią punktów spustowych, terapia wad postawy, kinesiotapingiem, elektroterapią pacjentów z odnerwieniem mięśni. Ukończyła kurs medyczny – trichoskopii.

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #NDT #Bobath #trichoskopia #ból #punktyspustowe #kinesiotaping #fizjoterapiaMagdalena Grycman

Konsultant w AFALOG Centrum neurologopeda, pedagog, AAC

Dr n. hum. w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Prowadzi cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC): Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji oraz grupę na profilu społecznościowym Facebook – Wsparcie dla AAC. Wprowadza na terenie całej Polski autorski Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce

Rejestracja telefoniczna + 48 606 694 219

Słowa kluczowe : #autyzm #niepełnosprawnośćintelektualna #niemówiącedzieci #logopedadziecięcy #neurologopeda #komunikacja #AAC #alternatywna #grycman


AFALOG w mediach TVP Bydgoszcz, Radio RMF MAXXX, Dwumiesięcznik Nasz Szpital,

Galeria zdjęć AFALOG Centrum

Follow by Email