Turnus terapeutyczny dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się – 36 godzin terapii

Turnus Rehabilitacyjny „Otulić terapią” kierowany jest do dzieci mających trudności w komunikacji językowej na tle neurologicznym głównie dzieci z niedokształceiem mowy o typie afazji, apraksją, autyzmem.

Planujemy bardzo intensywną terapię indywidulaną, grupową, z zastosowaniem wielu technik – oczywiście dopasowanych do możliwości dziecka.

Grupy terapeutyczne bardzo małe ( maksymalnie do 6 osób – tak aby móc dziecko objąć indywidulaną terapią i umożliwić funkcjonowanie w niewielkiej grupie. Liczba miejsc ograniczona a o kwalifikacji decydować będzie jednorodność zgłoszonej grupy.

Termin turnusu 26 czerwca – 2 lipca 2022 r. 36 godzin terapii z diagnozą.

zapisy do 10 maja z rabatem (3500pln) , po 10 maja pełna kwota (3800pln).

Turnus obejmuje:

terapię logopedyczną

biofeedback lub/ i mikropolaryzację mózgu

ćwiczenia lewopółkulowe

słuchawki Forbrain

trening słuchowy

elementy metody krakowskiej

terapia metodą Dyna – Lingua M.S

animaloterapię (alpaki i inne zwierzaki)

terapię grupową

terapię ręki

TUS Trening Umiejętności Społecznych

i inne

Link do formularza zgłoszenia TUTAJ

Follow by Email